Consulta la proposta d'horaris i activitats segons el grup. Tingues en compte que les activitats poden variar en funció de les condicions meteorològiques.

 

Jardí d'infància

L'Objectiu del Jardí d'infància és que les diferents activitats nàutiques i de lleure vagin combinant-se en funció de les necessitats del grup i de les condicions meteorològiques. Cada dia faran activitats aquàtiques, però no seguiran un horari específic com els altres grups.

Disposen d'una embarcació exclusiva per ells, així com accés a altres materials nàutics o de promoció de l'accés al mar, que els permetrà acomodar-se al nou medi d'una forma progressiva, col·locant el benestar de l'infant al centre del procés. Faran una introducció als esports nàutics amb activitats de curta durada, alternades amb activitats pròpies del lleure educatiu conseqüent amb la seva edat.

Disposen d'un espai alternatiu d'ús exclusiu pel grup (local social del Club Marítim Montgat), per a fer activitats complementàries a la nàutica.

 

Petits - nascuts entre el 2013 i el 2012

Mitjans - nascuts entre el 2011 i el 2010

Grans - nascuts entre el 2009 i el 2003

Coincidint amb les hores de més vent, l'objectiu de les activitats de la tarda i d'hora baixa, és que els més grans puguin aprendre a navegar amb condicions més favorables.