Previous
Next

Has fet un curs i vols continuar amb la teva formació nàutica? Vols aprendre a navegar en flota? Introduir-te en la navegació en regates o fer travesses amb altres navegants?

Et presentem el Club de Navegació, un espai destinat a navegants que vulguin millorar la seva tècnica, navegar amb embarcacions diferents i rebre una formació dinàmica i continuada

Embarcacions amb les que naveguem

Catamarà

Patí Català

Làser

Preus

Objectius 

Aprofundir en les tècniques de navegació

Navegació en diferents embarcacions

Navegació en flota

Introducció a les regates

Manteniment bàsic de les embarcacions

Què inclou?

12 sessions per trimestre

1 dia de navegació setmanal

Material i roba nàutica

Instructors titulats

Assegurança d’accidents

Ús de vestidors i armariet per guardar les coses

Dates i horaris

Dimarts o Divendres

Del 4 d’Octubre al 22 de Desembre d’11 a 14 h

Del 10 de Gener al 31 de Març d’11 a 14 h

De l’11 d’Abril al 23 de Juny de 16 a 19 h